HESTEHAVEN Andelsboligforening

Aktiviteter

Vi har flere beboerudvalg, som vælges på generalforsamlingen og som varetager vore fælles interesser: bl.a. aktivitetsudvalg, husudvalg, haveudvalg, værkstedsudvalg, filmudvalg mm.