HESTEHAVEN Andelsboligforening

Vedtægter

Foreningens vedtægter m.m.

 

Foreningens vedtægter fastsætter rammerne for bebyggelsen og dens funktion. Vedtægterne kan revideres på den årlige generalforsamling, hvor et sæt interne regler hvert år tages op til revision. I vedtægterne er det blandt andet fastslået, at der er bopælspligt, hvis man overtager en andelsbolig, samt at det ikke er tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed i boligen. Find vedtægterne under dokumenter.

Andelsbeviset

 

Værdien fastsættes på generalforsamlingen efter den årlige regnskabsafslutning. Vi har valgt at basere beregningen af andelsbevisets værdi ud fra den offentlige ejendomsvurdering.